News News News

News

Aupair experience – make a good clip about introduce self

Aupair experience – make a good clip about introduce self

January,15 2019

There are a lot of au pairs very embarrassed when making self-introduction clips. This article is compiled through comments from host families to help you have a more general view and a clearer orientation. Thereby, your self-introduction clip will become...

View More
Au pair – the stories has been not to tell yet

Au pair – the stories has been not to tell yet

December,25 2018

There are a lot of aupair that had complained by the host family. Let's listen to what the host families have ever said about aupair and what they want and don't want aupair do.

View More
NHẬT KÝ CỦA MỘT CÔ NÀNG AUPAIR MỸ

NHẬT KÝ CỦA MỘT CÔ NÀNG AUPAIR MỸ

November,20 2018

Nhật ký của một cô nàng Aupair Mỹ” được xuất bản tháng 3 năm 2001, cuốn sách của tác giả Marjorie Leet Ford kể về cuộc sống hết sức thú vị của 1 cô nàng với công việc Aupair. Sách...

View More
Du lịch Aupair – kỷ niệm không thể quên

Du lịch Aupair – kỷ niệm không thể quên

November,20 2018

Cùng tham gia 1 chuyến du lịch hết sức ý nghĩa với 2 au pair của Global Vietnam Aupair. Au pair Nguyễn Thị Oanh (Chắc các bạn còn nhớ đến bạn ấy) và Au pair Phạm Thị Tin. Oanh hiện...

View More
Du lịch Hà Lan cùng gia đình nuôi – Aupair Đức

Du lịch Hà Lan cùng gia đình nuôi – Aupair Đức

November,20 2018

Không thể phủ nhận rằng mình thích mùa hè. Mặt trời dường như làm cho mình lấy lại sức sống, thời tiết nóng bức khiến mình muốn lại được ra biển, và lại nhớ đến 1 chuyến đi biển có...

View More
Lâu đài Neuschwanstein (dãy Alpen, bang Bayern) – Aupair Đức

Lâu đài Neuschwanstein (dãy Alpen, bang Bayern) – Aupair Đức

November,20 2018

Lâu đài Neuschwanstein! Mình rất háo hức được đến địa danh nổi tiếng này. Lâu đài này cũng có tên trong danh sách bầu cử 7 kì quan mới, nhưng cuối cùng không được chọn. Lâu đài Neuschwanstein được xây...

View More

Comments