Tìm hiểu chung Tìm hiểu chung Tìm hiểu chung

Tìm hiểu chung

So sánh thời gian làm việc và lương Aupair của từng nước

So sánh thời gian làm việc và lương Aupair của từng nước

December,04 2018

Để có một cái nhìn cụ thể và tổng quan về thời gian làm việc, cũng như mức lương ( tiền tiêu vặt ) tối...

View More
Hồ sơ tham gia chương trình Aupair Áo tại Global Vietnam Aupair

Hồ sơ tham gia chương trình Aupair Áo tại Global Vietnam Aupair

December,03 2018

Những giấy tờ cần thiết khi tham gia chương trình Aupair Áo tại Global Vietnam Aupair gồm: - Hộ chiếu - Thư viết cho gia...

View More
Chi phí tham gia chương trình Aupair Áo tại Global Vietnam Aupair

Chi phí tham gia chương trình Aupair Áo tại Global Vietnam Aupair

December,03 2018

Chúng tôi liệt kê chi tiết tất cả các khoản phí bạn sẽ phải chi trả như sau: - Phí dịch vụ tư vấn: 25...

View More
Quy trình đăng ký tham gia Aupair Mỹ tại Global Vietnam Aupair

Quy trình đăng ký tham gia Aupair Mỹ tại Global Vietnam Aupair

December,03 2018

Các bạn điền thông tin tham gia chương trình Aupair Miễn phí tại đây. Chúng tôi sắp xếp 1 thời gian phù hợp và sẽ...

View More
Chi phí tham gia chương trình Aupair Mỹ qua trung tâm Global Vietnam Aupair

Chi phí tham gia chương trình Aupair Mỹ qua trung tâm Global Vietnam Aupair

December,03 2018

Tất cả chi phí bạn có thể phải chi sẽ như sau: Phí học và thi bằng lái xe: 6 000 000 -10 000 000...

View More
Hồ sơ tham gia chương trình Aupair Pháp tại Global Vietnam Aupair

Hồ sơ tham gia chương trình Aupair Pháp tại Global Vietnam Aupair

December,03 2018

1. Bản đăng ký tham gia chương trình Aupair Pháp (sinh viên tự điền khi ký hợp đồng) 2. Thư cho gia đình nuôi 3....

View More