Điều luật Điều luật Điều luật

Điều luật

Điều luật về Aupair  của cộng đồng chung  liên minh Châu Âu

Điều luật về Aupair của cộng đồng chung liên minh Châu Âu

September,11 2018

1. Quy định về công việc:  Công việc hằng ngày của Aupair rất khác nhau. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào phong cách sống riêng của từng gia...

View More