Tìm hiểu chung Tìm hiểu chung Tìm hiểu chung

Tìm hiểu chung

Chi phí tham gia chương trình Aupair Pháp qua trung tâm Global Vietnam Aupair

Chi phí tham gia chương trình Aupair Pháp qua trung tâm Global Vietnam Aupair

December,03 2018

Chúng tôi công khai chi tiết toàn bộ chi phí đi Aupair qua trung tâm Global Vietnam Aupair (đảm bảo không có bất cứ chi...

View More
Hồ sơ tham gia chương trình Au pair Đức tại trung tâm Global Vietnam Au pair

Hồ sơ tham gia chương trình Au pair Đức tại trung tâm Global Vietnam Au pair

December,03 2018

1, Bản đăng ký tham gia chương trình Aupair Đức (sinh viên tự điền khi ký hợp đồng) 2, Hộ chiếu 3, Chứng nhận sức...

View More
Chi phí đi Aupair Đức qua trung tâm Global Vietnam Aupair

Chi phí đi Aupair Đức qua trung tâm Global Vietnam Aupair

December,03 2018

Nhằm giúp các em có cái nhìn toàn diện về tổng chi phí đi Aupair/chi phí tham gia chương trình Aupair Đức qua trung tâm...

View More
Aupair là gì?

Aupair là gì?

November,30 2018

"Au Pair" là từ gốc chữ Pháp có nghĩa là "thành cặp" hay "ngang nhau", là chương trình trao đổi văn hoá dành cho những...

View More
Thông tin chung về Aupair

Thông tin chung về Aupair

November,30 2018

1, Aupair là gì? Chương trình aupair: dành cho những sinh viên trẻ người nước ngoài ( độ tuổi từ 18 đến 30) đến ở...

View More